Ubytovací řádpenzion, přítluky, lednice, valtice, zaječí, rakvice, bulhary, nové mlýny, velké pavlovice, bílovice, mikulov, dolní, horní, věstojnice, pavlov, ubytování, pálava, penziony, michal, zdráhal, v soukromí, rodinný, rodinné, jižní morava, vinařství u kapličky, akce, sleva, na, rodinná, rekreace, děti, s, dětmi, pro, děti, dětské, hřiště, bazén, koupání

UBYTOVACÍ ŘÁD
Penzion Sport, Přítluky

 1. Penzion ubytuje občana, který se řádně zaeviduje. Za tímto účelem předloží občan příslušnému pracovníku recepce na požádání svůj občanský průkaz,cestovní pas,nebo jiný doklad o totožnosti.
 2. Host po vyplnění do ubytovací knihy obdrží klíč od pokoje.Od tohoto okamžiku má do pokoje přístup pouze tento host (hosté). Přístup personálu do pokoje je omezen pouze na nutný rozsah za účelem splnění podmínek ubytování sjednaných mezi hostem a penzionem.
 3. Host ani ubytovatel nejsou oprávněni umožnit užívat pokoje jiným osobám.Pro zajištění maximálního soukromí hosta lze sjednat i omezení vstupu personálu penzionu.
 4. Nástup na pokoj je možný od 15hod do 18 hod. Mimo tyto hodiny pouze na základě tel.dohody.
 5. Host uvolní pokoj a předá klíče od pokoje nejpozději do 10.00 hod posledního dne ubytování. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě,může mu penzion účtovat pobyt i za následující den.
 6. V době od 22:00hod do 06:00 hod host dodržuje v penzionu noční klid.
 7. Psi ,kočky a jiná zvířata jsou na penzionu zakázána.
 8. V pokojích,nebo přilehlých prostorech penzionu není dovoleno bez souhlasu přemísťovat nábytek,provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě,nebo jiné instalace.
 9. V penzionu a zvlášť v pokojích není hostům dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče,kromě elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hostů.
 10. V penzionu je možnost vlastního stravování,penzion je vybaven kuchyňkou.
 11. Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít okna,vodovodní uzávěry a vypnout elektrické spotřebiče včetně klimatizace. Z bezpečnostních důvodů není povoleno ponechávat děti do 12 let bez dozoru dospělých v pokojích a ostatních společenských prostorách penzionu.
 12. Hostům není dovoleno brát do pokoje sportovní nářadí a předměty ,pro jejíchž úschovu je vyhrazen prostor uzamykatelné kolárny.
 13. Za škody způsobené na majetku penzionu odpovídá host, podle platných předpisů.
 14. Penzion poskytuje ubytovací služby v rozsahu a za podmínek stanovených občanským zákoníkem a obchodními podmínkami,které jsou součástí základního ceníku penzionu.
 15. Při příjezdu je host povinen provést platbu za ubytování – doplatek za ubytování v hotovosti.
 16. Všechny pokoje jsou nekuřácké a host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. Pro kuřáky je vyhrazeno místo v části venkovního posezení.
 17. Na každý pobyt se požaduje záloha viz. CENÍK penzionu.
 18. Storno pobytu se oznamuje pouze na e-mailovou adresu: ubytovanisport@gmail.com
 19. Ubytovatel zdarma poskytne za předem dohodnutých podmínek využití všech služeb dostupných v areálu penzionu (bazén, trampolína,hračky atd)
 20. V případě ,že jej hrubým způsobem poruší,má vedení penzionu právo od smlouvy a ubytovací služby odstoupit ,před uplynutím dohodnuté doby.

V Přítlukách 12.4.2021